Idee-bus

Via deze idee-bus kunt u al uw ideeën, op- of aanmerkingen kwijt aan ons. Vul onderstaand formulier in en we zullen, indien nodig geacht, uw bericht in eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling nemen. Mocht hieruit een besluit komen dan zullen we dit weer met u communiceren.

Alvast bedankt,
Bestuur FvZwolle